به دنبال اخراج گروه های تروریستی ضدایرانی از مرزهای ایران؛ مقام کردستان عراق: اجرای توافقنامه امنیتی تهران- بغداد به نفع اهالی منطقه است

جام کوردی- سخنگوی دولت محلی کردستان عراق، توافقنامه امنیتی بین بغداد - تهران در اخراج گروه های ترورریستی ضدایرانی از...

Read more
Page 1 of 14 1 2 14